CWM-254 - 心花由罗2017年番号 きみ、やらしいキス

CWM-254 - 心花由罗2017年番号 きみ、やらしいキス

此乃因痢证夹杂外感,其外感之热邪,随痢深陷,弥漫于下焦经络之间,永无出路,以致痢为热邪所助,日甚一日而永无愈期。山茱萸之核原不可入药,以其能令人小便不利也。

 夫脉之跳动,心脏主之。乃如此良药,今人罕用,间有用者,不过二三钱,药不胜病,用与不用同也。

邻村李××,年二十余,素伤烟色,偶感风寒,医者用表散药数剂治愈。如此斟酌适宜,斑疹无难愈之证矣。

此时欲以小青龙汤治喘,则失于热。 内障宜油炙服之,外障宜取其汁,滴目中。

 其父来院细言其病状,问还有救否? 煎服一剂,病大见愈。

愚恍然会悟,急谓其家人曰∶“此证万无闪失,前因饮食过度而复,此次又因戒饮食过度而复也。延医询方,调治两月不效,且渐大于从前。

Leave a Reply