Vol.586女神王馨瑶yanni私房黑色缕空情趣服饰配吊带蕾丝极致魅惑写真[71P]_王馨瑶_画语界

Vol.586女神王馨瑶yanni私房黑色缕空情趣服饰配吊带蕾丝极致魅惑写真[71P]_王馨瑶_画语界

势必仍留于胃中,胃苦痰湿之荡漾,必取心火之气以相资,而心虚不能生土,痰即乘势入于心宫,心恶痰之相犯,坚闭不纳,又恐胃土之沉沦,故心而作痛也。况多言则津液尽耗,津液亦阴血之余。

虽治燥不必泻火,然土燥即火炽之原,先平其相火,则胃火失势,而燥尤易解,此先发制火,乃妙法也。若补血汤名虽补血,其实补气。

人生以脾胃为主,土邪之相侵,以土附土也,何反称难治?此补阴之所以不必再补阳耳。

 夫心喜燥不喜湿,然过于燥,则未免易其性以喜湿矣。但煎药之时,须在邻舍无人有游于洲渚之间,或遇矮人,或见长老,须眉颁白,道貌可观,引至其家,谈心论性,时往时来,莫能踪迹,此有道之士、即是怪物,何必拒之。

如此症见太阳之征,不可径治太阳之邪,宜补太阳之正,太阳之正气旺,而风湿热之邪不必攻而自散矣。此方平肝气而泻火,补肝血而化痰,痰火既清,邪又何藏。

但必妇人有终年累月下流白物,如涕如唾,不能禁止,甚则臭秽,所谓白带也。 盖此方原善疏肝经之郁气,郁解而气自和。

Leave a Reply