【MIDD-994】被色狼玷污的职业OL-京香(JULIA)车牌

【MIDD-994】被色狼玷污的职业OL-京香(JULIA)车牌

【注】凡针毕拔针,最要精详,不可轻率忙乱也。湿温验案清叶天士先生治验湿温秽浊之气,胶结于三焦,故脉搏濡滞,苔灰边白,气喘脘结,周身痛难转侧,小溲窒涩而痛,老年精气已衰,恐有内闭外脱之变。

其他变症甚多,论中方法毕备,对症酌用可也。亦有火毒内结,清透之而斑疹不显,反从下后而斑疹始发透者。

 余爱其论之精,而惜其名之误,乃于凡所称时行疫疠者,悉改之曰温热,或曰伏邪。明早诊视,症尚不剧,脉仍洪大,并两尺亦大。

鬓骨【注】即两太阳之骨也。况其所以积滞者,有食积、痰积、水积、瘀积、虫积之不同,种种见症,不一而足,务在明辨症候,按法而消化之。

或发热时,便头项不举,痰喘气急,或目闭神昏,眩晕颠仆,闷乱搐搦,是温毒之挟痰也;亟当进飞马金丹,使上吐下泄以救之。 夫温热病,热从内发,岂可用大青龙中麻、桂,猛发其汗耶?

 历症以来,恒见大江以南,每逢冬令太温,一遇感冒,表分虽有外寒,内则竟多伏火,悉以伏火治之,丝毫不爽。从曲池穴上外前廉,肘、五里、臂穴也。

Leave a Reply