sdmt药物番号

sdmt药物番号

按∶脉无起伏为弦,弦而有力,即紧脉也。 宜置寒冷室中,或树阴无风处,将衣服脱除,用雪团或冷水,周身摩擦;或将身置冷水中,周身摩擦。

用陈皮者,非借其化痰之力,实借其行气之力,佐半夏以降逆气,并以行芡实、芝麻、柏实之滞腻也。 又嘱其开窗,以通空气。

仲景《伤寒论》有旋复代赭石汤,原治伤寒发汗,若吐若下解后,心下痞硬,噫气不除者。剧时,浑身抖战,自掇其发,有危在顷刻之状。

升陷汤,以黄为主者,因黄既善补气,又善升气。寒火之凝滞于肠间者开,宿物之停滞于肠间者亦易开也。

停于胃口为满闷,溢于膈上为短气,渍满肺窍为喘促,滞腻咽喉为咳吐粘涎。答曰∶今于服药数剂后,新添此证。

今试取《内经》之文释之。咳嗽痰中带血,小便亦有血色。

Leave a Reply